Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Niettemin zijn wij als aanbieder van deze website niet aansprakelijk voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de ter beschikking gestelde pagina’s en inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud en de op deze pagina’s verstrekte informatie; volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij echter niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren. Verwijdering of blokkering van dergelijke inhoud geschiedt onmiddellijk vanaf het tijdstip waarop kennis wordt genomen van een concrete inbreuk op de wet. Aansprakelijkheid is alleen mogelijk vanaf het moment van kennis.

Externe links

De website bevat zogenaamde “externe links” naar andere websites, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Om deze reden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze inhoud. De desbetreffende aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment van de koppeling waren er geen wettelijke overtredingen. Indien een dergelijke inbreuk bekend wordt, zal de link onmiddellijk worden verwijderd.

Wetgeving inzake auteursrecht/uitvoeringsbescherming

De inhoud, werken en informatie op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Elke vorm van reproductie, bewerking, distributie, opslag en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van de auteurswetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve houder van het auteursrecht. Het ongeoorloofd kopiëren/opslaan van de op deze webpagina’s verstrekte informatie is niet toegestaan en wordt bestraft door de wet.

Gegevensbescherming

Wanneer u de website bezoekt, kan informatie over de toegang (datum, tijd, geraadpleegde pagina) op de server worden opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) opgeslagen. Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, alleen met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. via e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en dat een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die door dergelijke veiligheidsleemten wordt veroorzaakt. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens door derden voor commerciële doeleinden. Tenzij wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij behouden ons het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. via spam-mails.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie