Privacybeleid – Website

Werkingssfeer

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert de gebruiker over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder CXMXO UG, Hansaring 1, 50670 Keulen, office@cxmxo.com, 0049 (0) 221 165 323 77 op de volgende website (hierna te noemen “Aanbieding”).

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG).

Toegangsgegevens/ Serverlogbestanden

De provider (of zijn webruimte provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten:

Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoekende provider.

De aanbieder gebruikt de loggegevens uitsluitend voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

Neem contact op met

Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.

Opmerkingen en bijdragen

Wanneer gebruikers commentaar achterlaten op de blog of andere berichten, wordt hun IP-adres opgeslagen. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van de provider in het geval dat iemand illegale inhoud schrijft in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kan de provider zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en heeft hij dus belang bij de identiteit van de auteur.

Abonnementen op commentaar

Gebruikers kunnen zich abonneren op vervolgopmerkingen. Gebruikers zullen een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor lopende abonnementen op commentaar. De bevestigingsmail zal instructies bevatten over hoe dit te doen.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van inschrijving op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen zonder medeweten van de bevoegde persoon.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielruimte of door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheden hierboven.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, in dit onlineaanbod zijn geïntegreerd. Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derden-aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, stellen wij de gebruikers hiervan op de hoogte.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken specifieke, apparaatgerelateerde informatie op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of vergelijkbaar). Enerzijds dienen zij de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus de gebruikers (bv. opslag van logingegevens). Anderzijds dienen zij om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en om deze te kunnen analyseren met het oog op de verbetering van het aanbod. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies beperkt zal zijn.

U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Registratiefunctie

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt voor het gebruik van het aanbod. De gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor de aanbieding of de registratie, zoals wijzigingen in de omvang van de aanbieding of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens kunnen worden afgelezen van het invoermasker binnen het toepassingsgebied van de registratie. Dit omvat voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal het IP-adres van de gebruiker echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van de website (met inbegrip van hun IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en afmeldingsopties, kunt u terecht op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Het gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“Beheer de informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal welke advertenties Google u toont”).

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, , klikt u op deze link om het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Dit aanbod maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gezonden, die deze vervolgens in de website integreert. De provider heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruikers daarom overeenkomstig zijn kennisniveau:

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van hun browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook uitloggen voordat hij de website bezoekt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

+1 knop van Google+

Dit aanbod maakt gebruik van de “+1”-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De knop is te herkennen aan het “+1″ teken op een witte of gekleurde achtergrond.

Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke knop bevat, maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1”-knop wordt door Google rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt. Volgens Google worden er geen persoonsgegevens verzameld zonder dat er op de knop wordt geklikt. Dergelijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt voor ingelogde leden.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op de “+1″ button: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en de FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Deze website maakt gebruik van website-elementen(https://dev.twitter.com/web/overview), zoals knoppen of ingebedde inhoud van de Twitter-dienst, aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Met behulp van de website-elementen is het bijvoorbeeld mogelijk om een bericht of pagina van dit aanbod op Twitter te delen of de aanbieder op Twitter te volgen. Met name individuele tweets kunnen als verdere inhoud in de website worden geïntegreerd.

Wanneer een gebruiker een webpagina van deze website oproept die een dergelijk webpagina-element bevat, brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van het website-element wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgegeven. De aanbieder heeft derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van de website-elementen verzamelt en de gebruikers overeenkomstig zijn stand van kennis informeert. Bij het gebruik van de knop worden dus alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website doorgegeven, maar niet voor andere doeleinden dan de weergave van het website-element.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Google AdSense

Dit aanbod maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie worden geëvalueerd, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van dit aanbod.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Amazon Affiliate Programma

CXMXO UG is een deelnemer aan het Amazon EU affiliate programma, dat is ontworpen om een manier te bieden voor websites om advertentiegelden te verdienen door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.co.uk. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Intrekking, wijzigingen, correcties en bijwerkingen

De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.