Dialogue Marketing Agency: Communicatie, campagnes, mediaplanning – Taken

Dialoogmarketingbureau – Wanneer je als model op de opnameset staat, krijg je te maken met veel vertegenwoordigers van bureaus. Bijvoorbeeld ook van dialoog marketing bureaus. Hier volgt een kort overzicht van hun taken en diensten voor klanten, zodat u weet wat een dialoogmarketingbureau doet. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de planning van campagnes. Daarom kan het altijd zijn dat er iemand ter plaatse is om ervoor te zorgen dat alles wordt uitgevoerd zoals gepland. Terug naar iedereen: Agentschappen.

Wat zijn de doelstellingen van een dialoogmarketingbureau?

Marketingbureau Dialoog betekent vooral één ding: communicatie! Daarom helpen dialoogmarketingbureaus merken hun doelgroepen (potentiële kopers) te bereiken.

Wat maakt een dialoogmarketingbureau dichtbij?

Wat doet een dialoogmarketingbureau?

De verantwoordelijkheidsgebieden van een dialoogmarketingbureau omvatten zowat alles wat betrekking heeft op de externe communicatie van een merk. Van de eerste ontwikkeling van ideeën, afgestemd op de individuele doelgroepen, tot de planning van campagnes en strategieën voor klantenbinding.

Ideeënontwikkeling en doelgroepoverleg

Ideeënontwikkeling + doelgroepadvies – Alles begint bij de doelgroep, hun zeer individuele behoeften, wensen en ideeën.

Doelgroepen zijn zo belangrijk in marketing omdat ze mensen in kleinere groepen verdelen. De doelgroep van een modemerk zou bijvoorbeeld een jongere tussen 17 en 26 jaar kunnen zijn met een grote affiniteit voor trends en mode. De ideeën worden dan precies op deze doelgroep afgestemd.

Planning van de campagne

Na de doelgroepen en de ideeën komt de concrete campagne. Dienovereenkomstig nemen dialoogmarketingbureaus ook de campagneplanning voor hun rekening.

Campagneplanning betekent dan het selecteren van de juiste media, de juiste tijdsperioden, maar ook worden kengetallen gedefinieerd, die kunnen worden gebruikt om later de successen te controleren.

Mediaplanning

Mediaplanning – Mediaplanning is weer een categorie apart binnen het dialoogmarketingbureau.

Er is immers veel geld te verbranden, een enkele commercial kan al snel in de miljoenen lopen. Er wordt dan ook voortdurend gezocht naar nieuwe manieren om doelgroepen te bereiken en natuurlijk werken social media apps uitstekend. Ze bieden marketingbureaus immers al veel gebruikersgegevens die kunnen worden gebruikt om campagnes uit te spelen. Denk maar aan de leeftijd van onze doelgroep, van 17 tot 26 jaar, advertenties kunnen precies op deze doelgroep worden afgestemd.

Klantentrouwstrategie

Klantbehoudstrategie – Elke nieuwe klant kost veel geld om te werven. Daarom is het slim om vaste klanten te maken en dienovereenkomstig behoort de klantbehoudstrategie ook tot de taken van een dialoogmarketingbureau.

Ook bestaande klantgegevens kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij e-mailmarketing, die nog steeds erg populair is. Klanten die al in de online shop hebben gekocht, zijn bekend en dus ook wat ze hebben gekocht.

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie – Hoe groter het bedrijf, hoe groter de plannen. Zo wordt voor sommige merken een hele communicatiestrategie opgezet, waarop alle medewerkers, freelancers en vertegenwoordigers zich later oriënteren.

Een heel eenvoudig voorbeeld zou zijn, laten we mensen gewoon aanspreken met Du, hallo Tanja, of laten we de meer beleefde vorm gebruiken, hallo mevrouw Schneider. Door een uniforme communicatiestrategie kunnen merken een uniforme merkaanwezigheid creëren. Dit zorgt voor herkenning, uniformiteit en dus ook voor meer klantenbinding.

Verkoopondersteuning

Verkoopondersteuning – Dialoogmarketing gaat ook klassiek over verkoop, d.w.z. de verkoop van goederen en diensten. Binnen de communicatiestrategieën wordt dan ook altijd aandacht besteed aan ondersteunende verkoopmaatregelen.

Hier is nog een eenvoudig voorbeeld. Stel je twee advertenties voor, op één ervan zie je een leren jas. Op de andere advertentie zie je een leren jack met de kleine slogan “Nu nieuw in de winkel”. In plaats van het enkele, nieuwe product krijgt de gebruiker ook direct de hint, je kunt deze jas kopen! Zoals ik al zei, dit is slechts een klein, eenvoudig voorbeeld van hoe de communicatiestrategie kan worden gekoppeld aan de verkoop.

Zakelijk ontwerp, grafische vormgeving en lay-out

Corporate Design, Graphics & Layout – Dialoogmarketing omvat tekst maar ook beelden. Dienovereenkomstig nemen dialoogmarketingbureaus ook delen van de taken van ontwerpbureaus over. Bijvoorbeeld corporate design, een uniform ontwerpconcept voor een bedrijf. Website, e-commerce, image brochures, poster reclame, lokale winkels, alles heeft een uniforme uitstraling.

Webdesign / UI (gebruikersinterface)

Webdesign / UI – De meeste bedrijven vertrouwen momenteel op online marketingstrategieën voor hun bedrijfscommunicatie. Een van de centrale instrumenten is hun eigen website. Dienovereenkomstig nemen dialoogmarketingbureaus ook steeds meer de overhand op het gebied van webontwikkeling.

UI staat voor user interface, eenvoudig gezegd het uiterlijk van de website. Is alles duidelijk gestructureerd en eenvoudig? Heeft u duidelijke paden, bijvoorbeeld een knop met contact of direct 20 verschillende…allemaal kleine hefbomen waarmee dialoogmarketingbureaus werken om mensen nog beter te informeren over merken en hun goederen en diensten.

Dialogue Marketing Agency: Taken en diensten

 

Laten we de typische taken van een dialoogmarketingbureau nog eens samenvatten. Dit zijn de diensten:

  • Ideeënontwikkeling
  • Overleg met de doelgroep
  • Planning van de campagne
  • Mediaplanning
  • Klantentrouwstrategie
  • Communicatiestrategie
  • Verkoopondersteuning
  • Zakelijk ontwerp, grafische vormgeving en lay-out
  • Webdesign / UI

Als je bij je volgende modelbouwklus iemand van een dialoogmarketingbureau ontmoet, weet je nu ongeveer wat ze voor de klant doen.

Agentschappen: Marketing, Media & Reclame

Bureaus – Media, Reclame & Marketing, er zijn zoveel, verschillende soorten bureaus. Als model werk je met veel bureaus op de set voor fotoshoots, modeshows of commercials. Hier is een klein overzicht voor je.