Modebladen: Geschiedenis van de grootste tijdschriften – Vogue, ELLE & Co.

Modebladen – Rode lopers, supermodellen en topontwerpers, wie legt het allemaal vast? Welkom in de wereld van de modebladen! Daarin kunt u alles vinden over mode en de trends die daarbij horen. Ondertussen zetten de tijdschriften zelfs hele trends in gang. Vergezeld van prachtige foto’s, adembenemende video’s en de meesten van hen hebben nu ook kanalen op sociale netwerken. U hebt misschien al gehoord van Vogue, Harper’s Bazaar en Elle, maar hier kunt u alles te weten komen over hoe deze modegiganten zijn ontstaan.

Modebladen: Storyteller’s story

Om de modebladen begrijpelijker te maken, volgt hier een overzicht van hun geschiedenis. Laten we beginnen bij het begin van de geschiedenis van de boekdrukkunst.

De verandering van de maatschappij en de vervanging van de Middeleeuwen sinds de 15e eeuw brachten verschillende ontwikkelingen op gang. Deze leidden ook tot het ontstaan en de opkomst van modetijdschriften.

Dit begon met de drukpers, die meer mogelijkheden bood voor gedrukte informatie. De zelfexpressie van de 17e en 18e eeuw leidde tot zelfexpressie door middel van mode en de geïllustreerde verslaggeving daarvan. Sinds de donkere dagen van de industrialisatie worden modetijdschriften gebruikt als een ontsnapping aan de werkelijkheid. Dit maakte de tijdschriften ook toegankelijker voor zoveel mogelijk mensen.

Sindsdien is de modebladenindustrie blijven groeien. Een overzicht van drie van de bekendste modebladen vindt u hier. Vogue, Elle & Co zijn nog steeds succesvol in de jungle van het internet medialandschap.

 • Vogue – Vogue magazine biedt revolutionaire covers die u misschien al kent.
 • Elle – Belangrijke elementen van het modetijdschrift ELLE zijn mode, schoonheid, lifestyle en bovenal zelfbeschikking van de vrouw.
 • Harper’s Bazaar – Het tijdschrift Harper’s Bazaar wordt ook wel beschouwd als de “moeder der modetijdschriften”, aangezien het al lange tijd zeer succesvol is.

Uitvinding van de boekdrukkunst: mogelijkheid voor tijdschriften

In het midden van de 15e eeuw werd de drukpers met beweegbare letterkegels gesystematiseerd. De pure techniek was daarvoor al bekend. Het werd in delen van Azië al op een soortgelijke manier gebruikt, maar Johannes Gutenberg paste het aan voor commercieel gebruik.

Kapitalisme en wereldbeeld: nieuwe mogelijkheden

In deze periode ontstonden de eerste kenmerken van het huidige kapitalistische systeem. Ambachten, zoals schoenmakers, kleermakers en timmerlieden, werden belangrijker. Zij waren in staat hun technieken en productie te perfectioneren. Daardoor konden de ambachtslieden meer produceren dan zij nodig hadden en konden zij voor het eerst zelf een kleine winst maken. Deze winsten stelden hen in staat meer dan alleen goederen te kopen. Met andere woorden, in plaats van een nieuw paar schoenen te kopen omdat de oude kapot waren, konden zij er twee kopen als zij het geld hadden.

In dit proces werden de valutasystemen en de handel in Midden-Europa geconsolideerd. Papier werd goedkoper en minder duur om te produceren. Dit maakte het gemakkelijker om het als een consumptiegoed te gebruiken.

Ook op sociaal gebied brak men langzaam af van de gemeenschapsgedachte uit de Middeleeuwen. Na de pure focus op God en het voortbestaan van de gemeenschap, lag de focus nu op mensen en hun daden. Naast de hogere klasse van de adel, die voortkwam uit familieomstandigheden, werd een financiële middenklasse gevormd. Het bestond hoofdzakelijk uit kooplieden die in goederen handelden. Natuurlijk is de huidige maatschappij niet direct ontstaan, maar de eerste fundamenten zijn gelegd.

 • Nieuwe productiemethoden = meer winst
 • Meer winst = meer koopkracht
 • Dus: er wordt meer gekocht dan nodig is
 • Valutasystemen en handel versterkt in Centraal-Europa
 • De drukpers is ook geoptimaliseerd
 • Papier wordt goedkoper en gemakkelijker te produceren
 • Sociaal: mensen staan meer op de voorgrond

Drukwerk: Van de stadsomroeper naar het tijdschrift

Door deze sociale verandering werd de verspreiding van drukwerk steeds gewoner. De eerste stadsomroepers, die op de markt stonden en het nieuws aankondigden, werden gedrukte mededelingen. Op een gegeven moment verschenen deze ook als een verkoopartikel dat kon worden meegenomen en niet permanent op één plaats hing, zoals een aankondiging.

Kranten waren gewoonlijk overwegend gericht op de actualiteit en de meest recente informatie. Tijdschriften boden meer diepgaande artikelen. Deze waren vergelijkbaar met de huidige analyses. Een ander populair middel waren fictieve gesprekken over actuele problemen. Hierdoor konden mensen ze bespreken zonder bang te hoeven zijn voor censuur. De eerste tijdschriften stonden zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven en waren dus politiek.

 • Mededelingen kondigen eerst nieuws aan
 • Kranten vervangen hen
 • Voordeel krant: je kunt het meenemen
 • Eerste tijdschriften: levensecht & politiek

Eerste trends: maatschappelijke relevantie van stijl

Sociaal gezien was er nu een hogere klasse gevormd met gevoel voor gezelligheid. Deze sociabiliteit kwam onder meer tot uiting in bepaalde normen voor kleding en levensstijl. Enerzijds gaf dit hun iets om over te praten, maar anderzijds konden zij zich ook met elkaar meten. Het motto was: “Wie heeft de mooiste jurk of is beter onderlegd in een bepaald vak?

Eenvoudig gezegd, de kwestie die wij vandaag ruwweg een trend zouden noemen, won aan belang.

Eerste tijdschriften: van essay tot mode-illustratie

Terwijl voordien de cultuur werd beheerst door abstracte teksten, om de Bijbel als zeer drastisch voorbeeld te nemen, begon nu het echte sociale leven van belang te worden. Dus als je dit in je drukwerk behandelde, had je een goede bron van geld voor je.

Na de eerste publicatie van Edward Cave’s “Gentleman Magazine” in 1732 werd de term tijdschrift ingeburgerd. Sindsdien worden tijdschriften onder deze term gedrukt. Deze waren gevuld met essays en artikelen.

In het absolutisme van de Franse 17e en 18e eeuw won de mode in het algemeen aan belang. Het ging vooral om het overdreven zelfbeeld van de nog steeds heersende adel. Mensen vierden grote feesten, bouwden indrukwekkende kastelen en pronkten in de mooiste en meest verfijnde kleding. Pronken met luxe in het openbaar was een bijzonder thema. Toen tijdschriften zich op het actuele leven richtten, begonnen ze ook illustraties van kleding te bieden.

Deze werden toen niet alleen door de hogere klasse gelezen, maar ook door kleermakers. Deze maakten gebruik van de huidige trends van de hogere klasse om hun kleding aan te passen aan de esthetische wensen van hun klanten.

 • Het huidige sociale leven is interessant
 • 1732: Termijn tijdschrift ontstaat
 • 17e en 18e eeuw: Mode wordt belangrijk
 • Zelfpresentatie is gebaseerd op kleding
 • Eerste mode-illustraties in tijdschriften
 • Kleermakers gebruiken de trends van de hogere klasse

Massa pers: Tijdschrift populariteit

In de volgende honderd jaar wonnen modetijdschriften aan bekendheid in Engeland. In die tijd waren er veel religieuze spanningen in het land. Religie, die voorheen veel mensen zekerheid had gegeven, brak gedeeltelijk af. De aristocratie verloor steeds meer aan belang, aangezien de vroegere ambachtslieden nu hun eerste bedrijven begonnen en een middenklasse vormden. Dit werd de nieuwe bovenklasse. Door de algemene technische en financiële vooruitgang kregen steeds meer mensen de kans om te leren lezen.

 • Religie en adel zijn minder en minder belangrijk
 • Ondernemers worden hogere klasse
 • Meer mensen kunnen lezen

Industrialisatie: tussen vuil en esthetiek

In de werkelijkheid van toen hadden kleren gaten en het begin van de industrialisatie trok zwarte wolken aan de hemel, maar in het modetijdschrift waren de kleren mooi en was het mooi weer. Mode was geïnspireerd op de werkelijkheid, maar veel mooier afgebeeld in het modeblad, dus natuurlijk voelde het lezen van het modeblad beter. Daarom ontsnapten sommige mensen uit de werkelijkheid naar een verfraaid beeld ervan, bijvoorbeeld modebladen.

Het begin van de industrialisatie mag dan somber zijn geweest voor de bevolking, het was een zegen voor de verspreiding van modetijdschriften. De middenklasse werd gevormd door de fabriekseigenaren en de oude maatschappij van de aristocratie begon op te lossen. De arbeidsmarkten groeiden, meer mensen konden zich mode en tijdschriften veroorloven. Anderzijds zorgde de uitbuiting van niet zo fortuinlijke mensen ervoor dat tijdschriften goedkoop konden worden geproduceerd. Dit was ook te danken aan de immense technische vooruitgang.

 • Industrialisatie: de werkelijkheid is vuil en grijs
 • Modetijdschrift: mooie illustratie van kleding
 • Dus: modeblad dient als een ontsnapping uit de werkelijkheid
 • Meer rijkdom = meer mensen kunnen tijdschriften kopen
 • Meer productie = meer tijdschriften kunnen worden geproduceerd

Nieuwe markt: de rol van de vrouw als accessoire

Om nieuwe markten aan te boren, begonnen zij zich ook tot het vrouwelijke publiek te richten. Het werd belangrijker voor hooggeplaatste mannen om hun vrouwen in modieuze kleding te kleden. Zo konden ze beter pronken met hun rijkdom. Hierdoor kreeg de minder lovenswaardige rol van de vrouw als accessoire van haar echtgenoot nog meer gewicht. Toch werden de modetijdschriften nog meestal door mannen geleid, omdat zij bepaalden wat aantrekkelijk en chic was voor een vrouw. Modetijdschriften maken ook vandaag nog deel uit van het sociale beeld van de vrouw.

Voor sommige vrouwen waren de tijdschriften ook een ontsnapping aan de werkelijkheid, omdat niet iedereen volledig opging in de sociaal verwachte rol van huisvrouw en moeder. En mode en kleding, die nauw verbonden waren met typisch vrouwelijke activiteiten zoals naaldwerk, waren nog steeds meer aanvaardbaar. Lichamelijke activiteiten, zoals sport, werden daarentegen moeilijk aanvaard en waren voorbehouden aan mannen. Daarom werd deze belangstelling sociaal bevorderd en werd zij het nieuwe deel van de markt.

 • Vrouwen dienden als accessoire van hun man
 • Ze vertegenwoordigden de familie: ze moesten mooi gekleed zijn
 • Ontsnappen aan het leven als alleenstaande moeder en huisvrouw
 • Vrouwen zijn de doelgroep, maar mannen schrijven de bladen

Neuer Markt: van modetijdschrift tot warenhuis

Door de industrialisatie en de betere verkrijgbaarheid van tijdschriften ontstonden er zelfs modewarenhuizen. Daar waren de allernieuwste stukken uit de tijdschriften verkrijgbaar. De tijdschriften bevorderden dus niet alleen het verlangen om te kopen, maar legden ook de nadruk op winkelen als een sociale activiteit. Dit proces veranderde kleding in een consumptiegoed, aangezien de stukken nu gemakkelijker verkrijgbaar waren dan rechtstreeks bij de kleermaker.

De economische groei en de daaruit voortvloeiende rijkdom gaven ook aanleiding tot haute couture. In één adem werden de eerste modemerken geboren, zoals Chanel, Balenciaga, Dior en Yves Saint Laurent.

19e en 20e eeuw: Modebladen worden belangrijk

Terwijl de industrialisatie toen in volle gang was, begon de groeiende populariteit van modetijdschriften in de jaren 1870 tot 1880. Daarbij werd in 1867 een van de grootste modetijdschriften tot nu toe gepubliceerd. Harper’s Bazaar ging naar de pers in New York.

Vervolgens, vanaf het begin van de 20e eeuw, begon de mode nog groter te worden als een algemeen maatschappelijk vraagstuk. Dienovereenkomstig bleven modetijdschriften bloeien. Velen verplaatsten hun redactiekantoren naar bolwerken van het sociale en mondaine leven, zoals Parijs en New York. Dit waren de trendsteden, vooral in de wilde jaren ’20.

 • 1870 tot 1880: Modetijdschriften beginnen te groeien
 • 1867: Harper’s Bazaar wordt gepubliceerd
 • 20e eeuw: Mode werd een nog groter probleem

20e eeuw tot heden: Vrouwen in de mode

Ook de consumptie veranderde opnieuw doordat vrouwen van het midden tot het einde van de 20e eeuw een andere financiële weging kregen. Vanuit juridisch oogpunt werden zij steeds vrijer en hadden nu hun eigen inkomen. De markt was nu dus minder gericht op mannen, die voorheen de financiële macht hadden. Het moest specifiek gericht zijn op vrouwen, zodat zij hun eigen geld zouden uitgeven aan het beloofde modebewustzijn en de aandacht van de tijdschriften. De tijdschriften beloofden dus steeds minder het sociale prestige van de man via de vrouw, maar verzekerden de vrouw van haar eigen prestige.

Met de onderbrekingen van enkele oorlogen en economische wereldcrisissen werden de zojuist beschreven ontwikkelingen intensiever en kreeg de mode de belangrijke rol in de levensstijl die zij vandaag de dag heeft.

 • Midden tot eind 20e eeuw: Vrouwen hadden hun eigen inkomen
 • Modebladen worden nu door vrouwen zelf gekocht
 • Niet langer: door mannen voor vrouwen
 • Dus: wijzigingen in de doelgroep

Beroemdheden: mensen die tijdschriften hebben gemaakt

Van de supermodellen van de jaren ’90 tot misschien wel de beroemdste en meest gevreesde redacteur in de mode-industrie. Hier vind je mensen die beroemd zijn geworden door in modetijdschriften te staan en die een blijvend stempel op hen hebben gedrukt.

Supermodellen jaren 90: Mooi, rijk en in de mode

Eén tijd in het bijzonder wordt herinnerd door modetijdschriften: de jaren ’90 of het tijdperk van het supermodel. Deze modellen werden goed betaald en kregen voor het eerst de status van beroemdheid als model. Dus ze waren ook geliefd als mensen. Zij zijn vooral bekend van diverse modeshows met haute couture, maar ook van reclameposters of tijdschriftcovers. Bovendien kregen sommigen filmrollen of muziekvideoscènes. Dit maakte hen populair buiten de mode-industrie.

Het begin van dit tijdperk was een foto voor de omslag van Vogue 1990, waarop Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista en Tatjana Patitz te zien waren. Deze zouden de volgende jaren het hoofdmotief van de tijdschriftomslagen worden. Naomi Campbell was zelfs het eerste zwarte model dat op de omslag van het beroemde tijdschrift Vogue stond.

Een andere beweging in de mode-industrie die ook nu nog in de tijdschriften doorklinkt, is de “Size Zero”-beweging. Dit is begonnen door de “heroïne chic” look van jaren 90 supermodel Kate Moss. Ze was nogal klein en smal gebouwd, en erg slank.

De tijdschriften profiteren van de cultstatus van de modellen en kunnen de binnenpagina’s vullen met interviews met hen. Het begin van de cultus van de persoonlijkheid in de mode is gelegd. Aan het eind van de jaren ’90 vervingen filmsterren, popzangers en andere beroemdheden de covers van de supermodellen.

Supermodellen: meer dan de mode-industrie

Supermodellen als Kendall Jenner, Gigi Hadid, Cara Delevingne en Naomi Campbell hebben al lang een vaste plaats in de amusementsindustrie en zijn echte beroemdheden. Toch zie je ze niet alleen in deze industrie vandaag. Modeshows, bedwelmende jurken en Instagram, ontdek hier wat er achter sommige van deze indrukwekkende vrouwen schuilgaat.

Anna Wintour: enge Vogue baas

Bijna niemand is zo bekend in de modewereld als Anna Wintour. Zij is geboren in Engeland in 1949. Als dochter van een journalist, begon ze haar journalistieke carrière bij Harper’s Bazaar. In 1986 werd zij hoofdredactrice van Vogue in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk is een deel van haar succes te danken aan het feit dat zij met haar eerste uitgave direct een schandaal uitlokte. De cover was een vrouw in jeans en een T-shirt, wat waarschijnlijk te casual was voor sommige mensen.

Niettemin heeft zij in de loop der jaren herhaaldelijk blijk gegeven van absolute nauwkeurigheid wanneer het op trends aankomt. Bovendien hebben haar scherpe kritiek en haar aanzienlijke macht in de mode-industrie haar een koude, imperiale en enge reputatie bezorgd. De bekende film “The Devil Wears Prada” heeft dit niet noodzakelijk verbeterd. Het personage van de cholerische modebladredactrice Miranda Priestley is naar verluidt gebaseerd op Wintour.

Sinds 2020 is ze zelfs Worldwide Chief Content Officer en Global Editorial Director van Vogue’s uitgever, Condé Nast. Hieronder vallen ook tijdschriften als Glamour, GQ, The New Yorker, Vanity Fair en Wired.

Digitale revolutie: distributie voor tijdschriften

Ondanks de gevestigde rol van modetijdschriften, worden zij ook beïnvloed door de algemene communicatieverandering in het medialandschap. Deze verandering in de communicatie vindt plaats als gevolg van het enorme belang van digitale distributiemogelijkheden. In het verleden was de betaalde oplage een indicatie van winst en succes. Tegenwoordig wordt er winst gemaakt op het internet. Maar dit is veel moeilijker geworden door het wijdverbreide gebruik van het internet. De ongecontroleerde verstrekking van informatie kan ook de schuldige zijn.

Oplage onbelangrijk: verspreiding via internet

Paywalls, d.w.z. een betaalbarrière voor bepaalde online-inhoud, zijn soms slechts van beperkt nut. Omdat veel van deze inhoud via andere kanalen kan worden verspreid en toegankelijk is. Dus waarom zou iemand betalen voor de inhoud als hij die gratis kan vinden op sociale media?

Deze hele ontwikkeling van de communicatieverschuiving vormt een grote uitdaging voor de hele media-industrie, met inbegrip van de modetijdschriften. Nieuwe strategieën zijn nodig.

 • Moeilijkheden: Veel en gratis informatie en nieuws op het internet
 • Tijdschriften vallen slechter op

Nieuwe kansen: Trends en mensen hype

Aspecten van de digitale revolutie waarvan modebladen daarentegen profiteren, zijn de trendcultuur en hele persoonlijkheidscultussen. Het internet, en vooral sociale netwerken als Instagram en TikTok, creëren hele bewegingen en hypes rond de meest uiteenlopende dingen. Deze zijn toegankelijker dan ooit tevoren. Je hoeft dus niet meer de straat op om mensen te vragen wat zij relevant vinden. Het enige wat nodig is, is een poll in het Instagram verhaal. De tijdschriften kunnen daar dan met hun inhoud op reageren en zijn perfect afgestemd op de gebruiker.

Het andere punt is de persoonlijkheidscultuur op sociale media. Sterren uit verschillende industrieën krijgen aandacht als nooit tevoren. Daarom kunnen modebladen met samenwerkingsverbanden snel een nieuwe doelgroep aan boord krijgen. Aan de andere kant krijgen deze beroemdheden ook nieuwe aandacht en vaak nieuwe fans. Dit warmt de persoonlijkheidscultuur verder op.

Dit werkt zo goed op sociale media omdat het regelmatig posten deze mensen ongelooflijk benaderbaar kan maken. Nu zijn het geen gelegenheidsinterviews meer, maar fragmenten uit het dagelijkse leven waar we ons in kunnen vinden.

 • Voordeel: Trends verspreiden en ontstaan op het internet
 • Voordeel: persoonlijkheidscultus rond beroemdheden op het internet

Revolutie: Communicatieverandering samengevat

De digitale revolutie biedt nieuwe uitdagingen en kansen. Deze hebben de communicatie van modetijdschriften veranderd en zullen dat blijven doen.

Geschiedenis in een oogopslag: Gesorteerd op tijd

 • 15e en 16e eeuw: Drukpers voor meer gedrukte informatiebronnen
 • 17e en 18e eeuw: Overdreven zelfpromotie, mode is belangrijk als deel van dit en wordt er voor geïllustreerd
 • Uit de 19e eeuw: Industrialisatie, massaproductie Tijdschrift, bourgeoisie
 • 20e eeuw: Verdere groei van deze structuren
 • Digitale revolutie: omloop minder belangrijk, nieuwe communicatiekanalen

Tijdschriften: Top 3 – je moet ze kennen!

Nu u veel te weten bent gekomen over de geschiedenis van het modetijdschrift, volgen hier drie van de beroemdste modetijdschriften.

Vogue: revolutionaire cover en modemerk

De cover van Vogue is regelmatig in het nieuws. Het modetijdschrift begon eigenlijk als een magazine voor de hogere kringen in New York. Begin 1919 werd het omgevormd tot een modetijdschrift. Het tijdschrift werd al snel bekend om zijn hoge fotografische kwaliteit. Vogue covers waren revolutionair en zetten ook nu nog trends. Naast grote beroemdheden, supermodellen en designstukken gaat het vaak over sociale kwesties zoals diversiteit of natuurbehoud.

Hier zie je een voorbeeld cover met actrice Lupita Nyong’o:

In Vogue vind je inspiratie voor alles. Van schoenen tot zonnebrillen tot shirts. Er is nu zelfs de Vogue Collection, het eigen modemerk van het tijdschrift. De website, die alle nummers voor 28 landen of regio’s bevat, is hieronder gelinkt. Daar vindt u ook een mogelijk abonnement.

Voor een internationaal overzicht en de allernieuwste covers, kunt u ook de Instagram-pagina bekijken.

ELLE: Vrouw in beeld & zelfbeschikking

Het Franse modetijdschrift Elle werd in 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog, door een vrouw opgericht. De oprichtster, Hélène Gordon Lazareff, had eerder onder meer voor Vogue gewerkt. Dit inspireerde haar om haar eigen modetijdschrift te maken. Belangrijke elementen zijn mode, schoonheid, levensstijl en vooral de zelfbeschikking van de vrouw. Dit past ook goed in de tijdscontext, omdat het feminisme langzaam belangrijker begon te worden na de oorlog.

Hier zie je supermodel en powervrouw Cara Delevingne:

Vergeleken met Vogue, staat Elle’s Instagram aanwezigheid dichter bij het leven. In plaats van hooggepolijste coverfoto’s staan er interviews, selfies en zelfs sportclips op de voorpagina. In de hoogtepunten boven de feed, vindt u zowel coverfoto’s als sociaal-politieke onderwerpen.

Harper’s Bazaar: Ongebruikelijke luxe

Harper’s Bazaar werd al in 1867 opgericht. Door zijn vroege start wordt het tijdschrift ook wel beschouwd als de “moeder van de modetijdschriften”. Het is gericht tot vrouwen die houden van onconventionele luxe. Van casual tot haute couture. Het tijdschrift zette hele designtrends met zijn vernieuwende vormgeving, vooral met het lettertype.

Het tijdschrift staat ook bekend om zijn kritische uitspraken over modetrends. Hier beoordelen ze de looks van het Amerikaanse MET Gala, een bekend liefdadigheidsevenement:

Op de website vindt u de nieuwste artikelen en ongewone fotoshoots die altijd al verhalen hebben opgeleverd. Zij hebben ook een platform gegeven aan pioniers van de fotografie zoals Man Ray.

Het Instagram-profiel is op dezelfde manier opgebouwd. Veel foto’s en af en toe een video. In de hoogtepunten vindt u ook een muzieksectie. Daar worden regelmatig nieuwe playlists gepubliceerd in samenwerking met diverse muzikanten.

Top 20 Mode Tijdschriften: Lijst

Wilt u meer weten over modebladen? Dan kunt u de lijst van TOP modebladen hier vinden.

Mode! Ontwerpers, shows en supermodellen

Wat zou mode zijn zonder modeontwerpers, modeshows op modeweken wereldwijd en supermodellen? Lees hier meer over de wereld en de geschiedenis van de mode.

Modeontwerpers: Mensen achter Chanel, Dior, Armani & Co.

Of je nu op Fashion Week bent of aan het shoppen bent, je bent waarschijnlijk bekend met luxemerken als Chanel, Dior en Armani. Maar wist je wie er achter zit? Modeontwerpers, natuurlijk! Hun taak is het ontwerpen van de mode, maar ook het plannen en leiden van de shows. Hier ontmoet u Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani en de broers en zussen Gianni en Donatella Versace. Deze mensen behoren tot de meest succesvolle ontwerpers in de wereld.

Haute Couture: Alleen geselecteerde modehuizen

Als je aan de modeweek in Parijs denkt, komen de spannende kleren van de haute couture waarschijnlijk vrij snel in je op. Maar wat zit er eigenlijk achter haute couture? Het is eigenlijk heel simpel, vertaald betekent het “verheven kleermakerij”. Wie er deel van mag uitmaken wordt strikt bepaald door een vereniging van verschillende modemerken. Naast deze strenge criteria is het voor een modehuis een grote eer om erbij te horen. U kunt hier zien welke modehuizen dat zijn.