PR Agency: Public Relations voor Merk en Product – Taken

PR-bureau – Als je als model aan de slag gaat, is er al veel vooraf gepland door bureaus. Fotoshoots, commercials, maar ook modeshows zijn altijd de laatste stap in de planning van een campagne. Daarna komt public relations, in de vorm van reclame, maar ook public relations. Public relations is dus een zeer belangrijk aspect voor bijna elk merk! Daarom kan het ook gebeuren dat iemand van een PR-bureau aanwezig is bij een casting, fotoshoot of zelfs commercial. Zodat u wat beter voorbereid bent op de small talk, volgt hier een kort overzicht van de taken en diensten van een PR-bureau. Terug naar alle Media & Marketing: Bureaus.

Wat zijn de doelstellingen van een PR-bureau?

Het grote doel van een PR-bureau is aandacht trekken voor een merk, simpel gezegd, bereik en het juiste imago van een merk. Om dit te bereiken ontwikkelt een PR-bureau concepten voor communicatie en communiceert deze boodschappen naar de buitenwereld, bijvoorbeeld door samen te werken met journalisten en tijdschriften, bureaus en ook influencers.

Laten we nog een paar taken bekijken!

Wat maakt een PR-bureau dichtbij?

Wat doet een PR-bureau?

Dit zijn enkele van de belangrijkste taken van een PR-bureau.

Concept voor bedrijfs- en product PR

Voordat een PR-boodschap de deur uitgaat, is het altijd een kwestie van planning en coördinatie, in samenwerking met de klant.

In de regel zijn er twee gebieden: corporate PR, dat betrekking heeft op het merk of het bedrijf zelf. Er is ook product-PR, die op haar beurt betrekking heeft op een specifiek product of productlijn van een merk.

Zo’n strategie en concept begint altijd met een workshop, waarbij het PR-bureau de klant leert kennen, maar ook de eerdere marketingmaatregelen, de doelgroep, de producten maar ook de waarden van het bedrijf. Tegelijkertijd worden de met de PR-strategie te bereiken doelen besproken. Met deze input begint de ontwerpfase:

  • Wat wordt er gecommuniceerd,
  • Hoe communiceer je,
  • Waar communiceer je mee?

Het plaatsen van onderwerpen in geselecteerde media

Zodra het concept is opgesteld en het PR-bureau precies weet welke kernpunten het naar buiten toe moet communiceren, is de volgende stap het plaatsen van de afzonderlijke onderwerpen in geselecteerde media.

Hiervoor maakt het PR-bureau een globaal, overkoepelend plan. Dit bevat dan verschillende mediavormen, bv. tijdschriften, TV, blogs, influencers, freelance journalisten, … Het PR-bureau ontwikkelt hieruit kleine pakketten, bv. bestaande uit een persbericht en beeldmateriaal. Voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld influencers, wordt uiteraard geen perstekst verstrekt, maar een klein pakket samengesteld, bijvoorbeeld producten om te testen.

Zo wordt voor elk medium het juiste type communicatie gekozen.

De volgende stap is praten met individuele mediaformaten. Er wordt afgesproken wat mogelijk is, wat haalbaar zou zijn en vervolgens wordt dit ingepland in de PR-strategie. Zodra alle mediapartners zijn gevonden, wordt de informatie actief gepubliceerd!

Sommige klanten doen hiervoor ook extra evenementen, soms beurzen voor hun zakelijke klanten, soms voor het publiek in de vorm van influencer events met bekende namen, soms op verkooppunten, direct in de winkel, bijvoorbeeld als shopping event.

Gerichte, regelmatige uitwisseling met journalisten

Het allerbelangrijkste voor PR-bureaus is de gerichte en regelmatige uitwisseling met journalisten. Als je spontaan in een goed vakblad wilt komen, laten we zeggen een groot modetijdschrift als Harper’s Bazaar, Vogue of zelfs Elle, als je met grote influencers wilt werken, heb je goede contacten nodig. Dergelijke contacten ontstaan natuurlijk niet van de ene dag op de andere, en daarom moeten PR-bureaus hun netwerk voortdurend uitbreiden. Maar het gaat niet om de hoeveelheid contacten, het gaat om de kwaliteit van de contacten!

Mediasamenwerkingen en producttesten

Hoe beter en uitgebreider het netwerk van het PR-bureau, hoe meer mogelijkheden cliënten hebben voor mediasamenwerking. Er zijn ook meer contacten voor producttests. Deze twee aspecten heeft u al leren kennen in de PR-strategie!

Samenwerking met de media is belangrijk voor het bereik. Hier gaat het vooral om het bekendmaken van een bepaalde boodschap. Bijvoorbeeld een nieuwe productlijn. Hier gaat het nog niet in de eerste plaats om de verkoop, maar om het bekend maken.

Mensen die iets weten gaan vaak op zoek naar ervaringen, reviews, en dat is waar producttesten om de hoek komen kijken! Als anderen al ervaring met iets hebben en ons dit product of deze dienst aanbevelen, heeft dat een grote psychologische invloed op ons. Daarom gebruiken PR-bureaus producttesten om vooral diegenen te overtuigen die niet direct op reclame springen, maar zich opnieuw informeren, bijvoorbeeld via zoekmachines, op Instagram, TikTok of YouTube.

Plaatsing van inhoud in de media

uitnodigingen, artikelen, blogberichten, interviews enz. Een zeer klassiek aspect van PR-bureaus is het schrijven en versturen van persberichten, persuitnodigingen, bijv. voor de zojuist genoemde evenementen, ze versturen gespecialiseerde artikelen, plaatsen blogberichten of zelfs hele interviews.

Door gerichte plaatsing in andere media krijgt een merk aandacht die het op zijn eigen kanalen niet zou hebben.

Voor grotere aankondigingen worden ook persafspraken of persconferenties georganiseerd. Dit geeft vertegenwoordigers van de media de gelegenheid rechtstreeks vragen te stellen. Zaken kunnen echter ook op een heel andere manier worden gepresenteerd dan in een persbericht.

Bedrijfscommunicatie en Employer Branding

Voordat je denkt dat het altijd om nieuwe producten gaat, een groot deel van PR-bureaus is ook bedrijfscommunicatie en, nog een stap verder denkend, werknemers. In het begin heb je al kennis gemaakt met corporate PR.

Veel bedrijven hebben zoiets nodig! Al was het maar om te laten zien dat ze zichzelf steeds opnieuw uitvinden, misschien ook dat ze op zoek zijn naar stagiairs en zo indirect reclame maken voor het bedrijf en tegelijkertijd nieuwe werknemers krijgen. Een positief imago is belangrijk en PR-maatregelen hoeven niet altijd direct verband te houden met nieuwe producten. Duurzaamheid is ook een zeer belangrijk onderwerp en moet worden gecommuniceerd!

Dan zijn er nog meer flagrante problemen en natuurlijk shitstorms. Laten we gewoon in de mode-industrie blijven. Stel dat een groot modemerk zijn kleding produceert in een land dat door velen kritisch wordt bekeken, bijvoorbeeld vanwege de arbeidsomstandigheden. Dit kan onmiddellijk een shitstorm veroorzaken! We krijgen PR bureaus actief.

PR-bureau: taken en diensten

Nu heb je een kort overzicht van de belangrijkste taken. Laten we de diensten van een PR-bureau nog eens kort samenvatten:

  • Concept voor corporate PR en product PR
  • Het plaatsen van onderwerpen in geselecteerde media
  • Gerichte, regelmatige uitwisseling met journalisten
  • Mediasamenwerkingen en producttesten
  • Copywriting en verzending van persberichten
  • Plaatsing van professionele artikelen, interviews of gastbijdragen
  • Bedrijfscommunicatie en Employer Branding

Agentschappen: Marketing, Media & Reclame

Bureaus – Media, Reclame & Marketing, er zijn zoveel, verschillende soorten bureaus. Als model werk je met veel bureaus op de set voor fotoshoots, modeshows of commercials. Hier is een klein overzicht voor je.